Arsa Tahsisi

Arazi Tahsis Bilgileri

OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsis şartları;

En az 10 kişi çalıştırmak kaydıyla % 60 kısmen bedelsiz arsa tahsis edilmekte olup, 900.00 ₺ / m2 geçici arsa bedeli alınmaktadır.

Not: 5084 sayılı yasa gereği bedelsiz arsa tahsisi 06. Şubat 2010 tarihinde, 6215 sayılı yasa gereği kısmen bedelsiz arsa tahsisi 12.04.2017 tarihinde sona ermiştir. 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun değişikliği ile 4562 sayılı osb kanununa ek 3.madde eklenerek “osb’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsisine dair yönetmelik” 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.. Bu yönetmelik 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayımlanan 14.05.2018 tarih ve 11773 sayılı bakanklar kurulu kararı ile yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden itibaren ilimizde % 40 indirimli olarak tekrar tahsis edilmeye başlanmıştır. Ancak indirim oranı 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı resmi gazetede yayımlanan 01.11.2018 tarih ve 300 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandığı 02.11.2018 tarihinden itibaren % 60 olarak değiştirilmiştir.

TAHSİS İÇİN İSTENEN BELGELER

  1. DİLEKÇE
  2. YATIRIM BİLGİ FORMU
  3. FİRMA TANITIM FORMU
  4. VAZİYET PLANI
  5. TİCARET SİCİL GAZETESİ
  6. ŞİRKET ORTAKLARININ İMZA SİRKÜLERİ

FAALİYET ALANLARIMIZ