Hakkımızda

Kuruluş

Sivas – Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi 15.10.1996 tarihinde yer seçim komisyonu tarafından yapılmış ve Sivas Demir Çelik Fabrikası Körtuzla mevkiinde, 814 hektarlık bir alan 2.OSB yeri olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 27.05.1997 tarih ve 7180 sayılı kararnamesi ile kurulmuştur. Kuruluş Protokolü Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.12.2000 tarih ve 653 sayılı oluru ile onaylanarak 39 sicil numaralı Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Bölgemizin imar planı içinde demiryolu ağı bulunmaktadır. Demiryolları sektöründe oluşturduğumuz kümelenme neticesine Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Sivas-Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesinin isminin DEMİRAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ olarak değiştirilmesi talebimiz Bakanlığımızca kabul edilmiş olup, 02.03.2016 tarih ve 883 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Lojistik Merkez kurmak üzere Devlet Demir Yolları başvuru yapmış ve Revize İmar Planları yapılarak 27.03.2018 tarihinde Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Onaylanan imar planına göre bölgemiz 8.141.052,33 m2 alanda kurulmuştur. 5.478.386,64 m2’lik alanda bütünlük arz edecek şekilde bir arada bulunan 224 sanayi parseli oluşmuştur.

KURUMSAL BİLGİLER